- Progression for alle Børn-

  • Dagtilbud Midt

Velkommen til Møllen

Møllen der er en del af dagtilbud Midt, er en integreret institution fra 0-6 år. Vuggestuen og børnehaven har til huse i hver sin bygning og har hver sin legeplads.

Er barnet først indskrevet i vuggestuen, er det sikret en plads frem til skolestart. Vi flytter typisk børnene når de fylder 3 år, dog har vi oplevet, at der i perioder ikke er fysisk plads i børnehaven til flere børn - så forbliver barnet blot i vuggestueafdelingen indtil der igen er åbne pladser.

Vi har tæt og dagligt samarbejde både ledelses- og personalemæssigt og arbejder specifikt med brobygning mellem afdelingerne.

Det er muligt at have en halvdagsplads i børnehaven på Møllen, ikke i vuggestuen.
For at få en halvdagsplads, skal man henvende sig til pladsanvisningen i Center for Børn og Familie.